Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

DAP kontaktiniai duomenys:

Stasė Būdvytienė, +37062027810, pavaduotoja.ugd@dariusgirenas.silale.lm.lt

Kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais